Methodes

Profile Dynamics

Waarom functioneert de ene afdeling goed en zijn er meer strubbelingen in de andere? En hoe komt het toch dat een goede werknemer niet uit de verf komt in een nieuwe functie? Hoe zorg je dat teamleden de eigen drijfveren en die van hun teamleden kennen?

Profile Dynamics® is een instrument dat mensen typeert in een zevental kleuren die elk staan voor herkenbare eigenschappen, denkwijzen, drijfveren en gedrag. Een persoonlijk profiel op deze zeven kleuren wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige vragenlijst. Dit vormt de basis voor training en coaching.

Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat drijft hen? Als we die vraag kunnen beantwoorden, hebben we een belangrijke sleutel in handen om mensen te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun werk, de sfeer te verbeteren en hun betekenis voor de organisatie te vergroten.

Profile Dynamics biedt inzicht in de onderliggende waardensystemen die mensen hanteren en die grotendeels hun denken en gedrag bepalen, maar dat is niet het enige. Het geeft tevens de mogelijkheid om deze praktisch te benutten. Een sleutel tot succes om de organisatie en de mensen die er werken beter op elkaar af te stemmen, teamontwikkeling te bevorderen en de organisatie op een hoger plan te brengen.

Profile Dynamics Spiraal drijfveren

De drijfveren ontwikkelen zich in een spiraal die pendelt tussen individueel en meer groepsgericht. Zo is men in de paarse groep veilig en geborgen, maar als individu onzichtbaar. Hieruit ontwikkelt zich de rode behoefte om zich te onderscheiden en respect te verdienen met macht en kracht, hetgeen leidt tot agressieve chaos die beteugeld moet worden met blauwe orde en structuur, en zo verder. In deze hiërarchie worden de eerdere drijfveren begrepen door de latere, maar omgekeerd is dat niet zo.

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) geeft een gedetailleerd inzicht in je natuurlijke gedrag. Dat is het gedrag dat je vertoont zonder er bewust op bij te sturen. Dit gaat dus min of meer vanzelf en kost over het algemeen weinig energie. Verreweg het meeste gedrag dat mensen laten zien, is natuurlijk gedrag. Daarom helpt goed inzicht hierin om de regie op uw eigen ontwikkeling te vergroten.

De TMA is een persoonlijkheidsmeting en een instrument dat drijfveren, talenten en daarmee motivatie en ontwikkelbaarheid meet. De drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden. De analyse bestaat uit verschillende vragenlijsten en professionele begeleiding door een gecertificeerde adviseur.

De TMA-analyse, zo werkt het

De TMA-analyse start met een wetenschappelijk gevalideerde online vragenlijst (e-assessment) om uw drijfveren, talenten en competenties in kaart te brengen. Na het invullen van deze vragenlijst plannen wij een afspraak om samen met je betekenis te geven aan de uitkomsten van de analyse.

Het TMA-competentieprofiel

Wellicht wil je weten hoe deze uitkomsten zich laten vertalen naar je aanleg om concrete competenties te ontwikkelen. In dat geval kunnen wij een TMA-competentieprofiel opstellen bij een of meerdere functies of rollen die je concreet ambieert. Vanzelfsprekend kunnen wij dit profiel ook voor je huidige functie opstellen.

De TMA 360 gradenmeting

De TMA biedt als zelfevaluatie-instrument waardevolle informatie en geeft je handvatten om je impact te vergroten door bewuste keuzes te maken. Ook stelt het je in staat om je behoeftes effectief te ‘ondertitelen’ en condities te herkennen die je nodig hebt om prettig te kunnen werken en je doelen te bereiken. Je kunt er voor kiezen om betrokkenen uit je omgeving niet alleen te laten profiteren van de opbrengsten, maar om hen ook direct actief bij je leren te betrekken. Een 360º feedback is de aangewezen methode om perspectieven te verzamelen op concreet, daadwerkelijk in de werkpraktijk waargenomen (leidinggevend).

Uw output

De TMA brengt natuurlijk voorkeursgedrag in beeld en laat zien welk aangeleerd of aan te leren gedrag daarnaast meer en minder dichtbij ligt. De begeleide inzet van de TMA geeft inzicht in de eigen talenten en valkuilen en zicht op de eigen natuurlijke aanleg om bepaalde competenties te ontwikkelen. Dit inzicht stelt je vervolgens in staat om meer regie te nemen over eigen ontwikkeling.